Moderní technologie pro úsporu energie pro podniky

Výkonné energetické komplexy se používají pro služby průmyslovým, zemědělským a stavebním podnikům. Téměř 80% veškeré energie vyrobené v zemi spotřebují podniky. Právě náklady na teplo a elektřinu se stávají jednou z hlavních výdajových položek.

Ropná rafinerie

Lze je snížit zavedením energeticky úsporných technologií v podniku. Zahrnují zdokonalení vybavení a použití vysoce přesného přístrojového vybavení. Přístrojové vybavení je vždy vybíráno s ohledem na specifika průmyslového zařízení. V podnicích tepelného, energetického a ropného průmyslu se tedy používají zařízení se zvýšeným stupněm ochrany před vnějšími vlivy.

Populární způsoby, jak ušetřit peníze: hlavní směry

Mezi hlavní technologické činnosti patří:

 1. Výměna zařízení za energeticky úsporná, od lamp po výměníky tepla a motory s proměnnou frekvencí.
 2. Zvýšená produktivita v procesu výroby energie: například instalace kondenzačního zařízení.
 3. Zahájení projektů na „ekologickou" alternativní energii (slunce, voda, vítr).
 4. Monitorování spotřebovaných zdrojů a spouštění řídicích systémů.

Provedený výzkum a shromážděné statistické údaje tvrdí, že 90% energetických ztrát je spojeno právě s iracionální spotřebou, ale pouze 10% je ztraceno v procesu přepravy a přenosu. Proto jsou hlavní směry v energeticky úsporných technologiích spojeny právě s optimalizací využití tepla a elektřiny. Všechny tyto činnosti mají své vlastní období návratnosti: odborníci mohou snadno vypočítat ekonomickou proveditelnost implementace určitých procesů nebo nákupu nového vybavení.

Technické činnosti

Jedná se o implementovaná technická opatření, která účinně snižují množství spotřebované energie, teplé i elektrické. Jsou nákladné a časově náročné, v počáteční fázi mohou vyžadovat značné investice, ale poskytují dobré výsledky (a hmatatelné peněžní úspory). Mezi takové události patří:

 • instalace měřicích jednotek, průtokoměrů: umožňuje identifikovat implicitní ztráty a snížit náklady o 20-30%;
 • instalace malých kotelen pro potřeby, vzdálené od centrální dálnice, oblasti: pomáhá eliminovat tepelné ztráty během přepravy;
 • zavedení systému řízení frekvence pro elektromotory ve ventilačních, čerpacích systémech pro jiné objekty pracující bez stálého zatížení;
 • instalace spouštěcích relé pro žárovky a nahrazení zastaralých žárovek energeticky úspornými;
 • získávání energie zpracováním druhotných surovin přímo ve výrobě (čímž se sníží její náklady téměř čtyřikrát);
 • tepelná izolace místnosti;
 • instalace a uvedení solárních panelů na trh;
 • používání organického paliva v kotelnách.

Nezapomeňte také na plánovanou kontrolu a opravy všech potrubí, kabelových sítí a dalších prvků inženýrských systémů, což snižuje ztráty. Kromě toho musí být plynové, vodní a energetické systémy vybaveny moderními vysoce citlivými regulátory a měřicími zařízeními. Jedná se o činnosti, které se aktivně provádějí v moderních podnicích.

Mluvíme-li o nejnovějším vývoji v oblasti úspory energie, pak mezi ně patří vířivé termogenerátory, výměníky tepla ve ventilačních systémech (s přídavným chladivem nebo radiátorem), solární panely a solární kolektory. Nejpokročilejší technologie jsou pro masové použití příliš drahé. Jedinou výjimkou je LED osvětlení a spuštění rotačních větrných turbín.