Typické činností na úsporu energie

V článku je podrobně zpracovaný soupis všech obecných organizačních činností ve spoření energie.

Typické opatření na úsporu energie

 • Označení odpovědné osoby za zajištění činností na úsporu energie
 • Školení v oblasti úspor energie a zvýšení energetické účinnosti pracovníků odpovědných za zajištění činností na úsporu energie
 • Hmotné stimulace zaměstnanců na úspory energie
 • Zlepšování řádu práce jméno a optimalizace systémů osvětlení, větrání, zásobování vodou
 • Úvod grafy zapnutí a vypnutí osvětlení, větrání, tepelné clony, atd.
 • Přídělový systém spotřeby energií
 • Označení osob odpovědných za kontrolu zapnutí a vypnutí systémů
 • Organizace práce v provozu svítidel, jejich čištění
 • Drží povědomí veřejnosti práce se studenty a zaměstnanci na problematiku úspor energie
 • Kampaň práce na problematiku úspor energie
 • Vývoj a zavedení do praxe systém podpory zaměstnanců instituce na akce zaměřené na úspory energie
 • Zvýšení technických znalostí v oblasti úspor energie jednotlivých kategorií zaměstnanců institucí
 • Vytvoření systému managementu

Ekologie

Typické technické akce na úsporu energie

Napájení systému

 • Instalace spínače zátěže před průchodky výkonových transformátorů
 • Odstranění vad spínací a moc zařízení
 • Náhradní vysokého napětí olejových vypínačů za vakuové
 • Nahrazení stávajících transformátorů na moderní
 • Snížení ztrát elektrické energie v kabelových sítích
 • Snížení ztrát elektrické energie zlepšením účiníku
 • Zvýšení míry zatížení spotřebitelé a trafostanic a jejich omezení při volnoběhu
 • Zachování nominální úrovně napětí v sítích
 • Rovnoměrné rozložení zatížení podle fází
 • Vybavit systémy, elektrické systémy pro sledování spotřeby elektrické energie
 • Snížení počtu osobních spotřebičů (kotle, kávovarů, rychlovarná konvice, atd.)
 • Optimalizace doby využití kancelářské techniky
 • Použití frekvenční regulace čerpadel systémů zásobování vodou
 • Zavedení energeticky úsporných hořáky na kuchyňské elektrické vařiče
 • Instalace termostaty na systém elektrického vytápění

Systém osvětlení

 • Snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení cíle prostřednictvím rekonstrukce stávajícího systému osvětlení, náklady na instalaci energeticky úsporných zdrojů světla
 • Snížení oblasti použití svítidel pro žárovky a jejich náhrada svítidel se zářivkami
 • Náhradní zářivky staré úpravy na žárovky nové generace menší výkon
 • Nahrazení tradičních systémů osvětlení na led
 • Výměna elektromagnetické regulační zařízení u zářivky na více spolehlivé a úsporné elektronické
 • Malování na stěny prostor ve více světlé barvy
 • Decentralizace zapnutí osvětlení kvůli instalaci několika přepínačů a dělení náměstí osvětlení na požadované zóny

Systém vytápění

ekologicky šetrné technologie

 • Vypracování návodů na provoz, správu a údržbu systémů vytápění, pravidelná kontrola ze strany vedoucích institucí za jejich plnění
 • Vybavení systémů pro vytápění hrnců účetnictví
 • Hydraulický systém nastavení vnitřního systému vytápění
 • Výroční chemické čištění vnitřních povrchů vytápění systém vytápění a výměníkových přístrojů
 • Automatizační systémy vytápění budov prostřednictvím instalaci jednotlivých tepelných bodů (ITP) s regulací přívod tepla
 • Výběry okrasné ploty z radiátorů
 • Instalace reflektory za vytápění přímotopy
 • Instalace uzavíracích termostatické ventily na radiátory vytápění
 • Nahrazení jedno trubkové systémy vytápění na dvou potrubí
 • Instalace tepelné clony

Systém pro ohřev vody

 • Vypracování návodů na provoz, správu a údržbu systémů pro ohřev vody, pravidelná kontrola ze strany vedoucích institucí za jejich plnění
 • Automatizace regulace systém GVS
 • Zajištění recyklace vody v systému GVS
 • Snížení spotřeby pomocí optimalizace nákladů a regulace teploty
 • Vybavení ohřev vody čítače průtoku teplé vody
 • Snížení tepelných ztrát při přepravě trubkami přes izolaci
 • Provádění tepelné izolace potrubí na základě hyperjemné termoizolační nátěry
 • Aplikace ekonomické skládací armatur
 • Snížení nákladů a ztrát vody

Spotřeba vody

 • Výměna opotřebovaných ocelových potrubí vody
 • Zavádění systémů pracovního vody
 • Zavádění systémů pro úpravu vod
 • Aplikace ekonomické skládací armatur
 • Snížení nákladů a ztrát vody

"Rekuperace" tepla

 • Zavedení rekuperace tepla v budově
 • Zvýšení energetické účinnosti sušení zařízení

Systém větrání

 • Optimalizace provozu větracích systémů
 • Vypnutí vzduchotechnické jednotky během jídelních přestávek a v době mimo
 • Aplikace blokování ventilátoru vzduchové clony s mechanismy otevírání dveří
 • Nahrazení stávajících ventilátorů s nízkou ÚČINNOSTÍ za moderní s vyšší ÚČINNOSTÍ
 • Výměnu zastaralých pohonů vzduchotechnické jednotky s nízkou ÚČINNOSTÍ za moderní s vyšší ÚČINNOSTÍ
 • Použití frekvenční regulace otáček
 • Použití zařízení automatické regulace a řízení ventilační zařízení v závislosti na teplotě venkovního vzduchu (včetně s využitím SDH)

Klimatizační systémy

 • Zapnutí klimatizace je pouze v případě potřeby
 • Vyloučení přehřátí a podchlazení vzduchu v místnostech
 • Udržování v provozuschopném stavu, regulátory, povrchy výměníky tepla a zařízení

úspora energie

Čerpací instalace

 • Modernizace čerpacích jednotek
 • Modernizace elektrický pohon čerpadla
 • Stabilizace tlaku v hydraulických systémech

Systém stlačeného vzduchu

 • Zavedení automatizovaného systému řízení procesu výroby stlačeného vzduchu
 • Decentralizace přívod vzduchu
 • Zavedení instalace sušení stlačeného vzduchu na kompresorové stanice
 • Modernizace čerpací chladničky

Elektrotechnické zařízení

 • Zavedení svařovací měniče s mikroprocesor obvody řízení
 • Minimalizace ztrát elektrické energie v svařování zařízení při útesu oblouku
 • Modernizace usměrňovač agregátů galvanicky pozemku
 • Zavedení zařízení vysokoteplotní vytápění šarže

Stavební a přikládat konstrukce budovy

 • Snížení tepelných ztrát tepla přes okenní otvory instalací třetího skla nebo fólie PVC mezi rámy v prostoru oken
 • Snížení tepelných ztrát přes okenní otvory instalací úsporné reflexní fólie na okenní skla
 • Dodatečné zasklení mobilní polykarbonát
 • Zlepšení tepelné izolace fasády, podlahy, stěn, podlah, podkroví, střechy, a tak sp
 • Snížení tepelné ztráty tepla tím, že způsob jejího ukončení vyrovnávacích spár mezi panely domů
 • Hydrophobization stěn (hydrofobní koberec stěny)

Kotelny a tepelné elektrárny

 • Vypracování manuálů a modální karet provozu, správy a údržby zařízení a pravidelné kontroly ze strany vedení institucí za jejich plnění
 • Udržování optimální součinitel přebytku vzduchu a dobré smíchání s palivem
 • Instalace vodní plocha ekonomizéru pro kotel
 • Aplikace pro topení agregáty instalace hluboké recyklace tepla, zařízení použití latentní teplo odpařování táhnoucí spalin (kontaktní výměník tepla)
 • Zvýšení teploty napájecí vody na vstupu do bubnu kotle
 • Ohřev napájecí vody ve vodní páře výměníku
 • Obsah v čistotě vnějších a vnitřních povrchů topného kotle
 • Čištění od vodního kamene z vnitřních ploch kotle pro vytápění kotle ultrazvukovou metodou
 • Využití tepelné výtok z kotle tím, že přívod teplého vzduchu z horní zóny kotel sálu a jeho podáním za sací linku přívodního ventilátoru
 • Tepelná izolace vnějších a vnitřních ploch kotle a trubky, těsnění ventilů a tělesa kotle (teplota na povrchu podšívka by neměla přesáhnout 55 ° C)
 • Instalace systémů nákladového účetnictví, paliva, elektřiny, vody a výdej tepla
 • Automatizace řízení provozu kotelny
 • Použití frekvenčního pohonu pro regulaci otáček čerpadel, ventilátorů a hlemýždi
 • Překlad parních kotlů na teplovodní režim
 • Překlad parní systém vytápění na vodní
 • Racionální stahování současně pracujících kotlů
 • Instalace kombinované výroby tepla a elektřiny instalace (mini-CHP)
 • Instalace systému vrácení kondenzátu
 • Instalace zařízení extender kontinuální-čištění a ohřívačem surové vody
 • Obnova podšívka kotlů

Vozidla

 • Převod vozu z benzínu na plyn
 • Udržování rovnoměrné tlaku vzduchu v pneumatikách

Evidence energetických zdrojů

Čisté technologie

 • Zavedení automatizovaných informačních měřicích systémů (Cíle) účetnictví tepla a elektrické energie
 • Modernizace a rozšíření systému pro výměnu technologické informace
 • Zřízení centra pro sběr a zpracování dat

Úspora energie v podniku je jedním z nejaktuálnějších problémů, kterým čelí průmysl. To je spojeno s neustálým růstem nákladů na elektřinu a jiné energie. Výroba strávit své finance na suroviny a materiály, paliva, na provozní práce, ale nejdražší je platba za energetickou složku.

Energeticky úsporná opatření, které strávíte na vašem zařízení vám umožní výrazně snížit náklady na energii a tím pozitivně ovlivnit technické-ekonomické ukazatele činnosti podniku nebo výroby. To okamžitě došlo k zvýšení ziskovosti a zlepšení konkurenceschopnosti vyráběných produktů snížením nákladů vyráběných produktů nebo služeb.